واگذاری و انتقال سند مالکیت تک برگ

انتقال سند و واگذاری مالکیت اعضا پروژه ماهدشت در گروه های 10 نفره انجام شد.

در این واگذاری 3 گروه از اعضاء سند مالکیت تک برگ خود را دریافت کردند.

لازم به ذکر است زمین ها در قطعاتی با متراژ 750 متر به گروه های 10 نفره واگذاری می گردد.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است