واگذاری و انتقال سند مالکیت تک برگ

انتقال سند و واگذاری مالکیت اعضا پروژه ماهدشت انتقال سند و واگذاری مالکیت اعضا پروژه ماهدشت در گروه های 10 نفره انجام شد. در این واگذاری 3 گروه از اعضاء سند مالکیت تک برگ خود را دریافت کردند. لازم به ذکر است زمین ها در قطعاتی با متراژ 750 متر [...]

بیشتر بخوانید
blog blog blog-7

در اینجا نحوه تولید پیشرفته در حال تغییر است.

آرامش خارق العاده ای از این همه سو استفاده من برخوردار است مانند این شیرین ها بهار صبح که از تمام قلبم لذت می برند من تنها هستم و احساس می کنم جذابیت وجود spotenc whch ایجاد شده است برای سعادت روحانی مانند معدن بسیار خوشحالم عزیزم عزیزم پس absori [...]

بیشتر بخوانید