واگذاری و انتقال سند مالکیت تک برگ

انتقال سند و واگذاری مالکیت اعضا پروژه ماهدشت انتقال سند و واگذاری مالکیت اعضا پروژه ماهدشت در گروه های 10 نفره انجام شد. در این واگذاری 3 گروه از اعضاء سند مالکیت تک برگ خود را دریافت کردند. لازم به ذکر است زمین ها در قطعاتی با متراژ 750 متر [...]

بیشتر بخوانید

گزارشی از پیشرفت پروژه ماهدشت

نظر به اینکه کارهای مثبتی در روند پیگیری پروژه راشته ماهدشت انجام شده است بر خود فرض دانستیم که اطلاعاتی خلاصه را به سمع و نظر برادران و خواهران محترم سرمایه گذار در پروژه راشته ماهدشت برسانیم و از اینکه دیر اطلاع رسانی شده است پوزش می طلبیم. هر چند [...]

بیشتر بخوانید
blog

اهمیت بدهی مکانیک به صنعت ساخت و ساز.

آرامش خارق العاده ای از این همه سو استفاده من برخوردار است مانند این شیرین ها بهار صبح که از تمام قلبم لذت می برند من تنها هستم و احساس می کنم جذابیت وجود spotenc whch ایجاد شده است برای سعادت روحانی مانند معدن بسیار خوشحالم عزیزم عزیزم پس absori [...]

بیشتر بخوانید
blog blog blog-7

در اینجا نحوه تولید پیشرفته در حال تغییر است.

آرامش خارق العاده ای از این همه سو استفاده من برخوردار است مانند این شیرین ها بهار صبح که از تمام قلبم لذت می برند من تنها هستم و احساس می کنم جذابیت وجود spotenc whch ایجاد شده است برای سعادت روحانی مانند معدن بسیار خوشحالم عزیزم عزیزم پس absori [...]

بیشتر بخوانید
blog

چیزهای اثبات شده از فلزات در زمینه علم و مهندسی.

آرامش خارق العاده ای از این همه سو استفاده من برخوردار است مانند این شیرین ها بهار صبح که از تمام قلبم لذت می برند من تنها هستم و احساس می کنم جذابیت وجود spotenc whch ایجاد شده است برای سعادت روحانی مانند معدن بسیار خوشحالم عزیزم عزیزم پس absori [...]

بیشتر بخوانید