پیامک شماره 28

عضو محترم پروژه راشته ماهدشت کرج با سلام، نظر به اینکه جنابعالی در اولویت 1 الی 1300 می باشید و طی تماس تلفنی جهت انتخاب قدر السهم خود

در قطعات مسکونی به شما اعلام گردیده لذا مجددا به اطلاع می رساند چنانچه تا مورخه 20/08/1400 اقدامی ننمائید اولویتهای تا 2200 می تواند جایگزین شما در قسمت مسکونی گردد و بدین ترتیب شما در اولویت واگذاری بعدی قرار خواهید گرفت. در این صورت هیچگونه اعتراضی از شما پذیرفته نمی شود.
با تشکر
شرکت سنگرسازان نور


چاپ