جدول گذاری

106183 متر جدول گذاری معابر

جدول گذاری

در پروژه راشته ماهدشت کرج

عملیات آسفالت ریزی

6013 مترمکعب آسفالت ریزی معابر

آسفالت ریزی

در پروژه راشته ماهدشت کرج

آهک و گازوئیل پاشی

110260 متر مربع سم و آهک پاشی

سم و آهک پاشی

در پروژه راشته ماهدشت کرج

پیامک‏ های شرکت

به اطلاع اعضای محترم پروژه ماهدشت کرج می‌رساند، پس از پیگیری ها و جلسات متعدد با اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

...

عضو محترم پروژه راشته ماهدشت کرج با سلام، نظر به اینکه جنابعالی در اولویت 1 الی 2200 می باشید و طی تماس تلفنی جهت انتخاب قدرالسهم خود

...

عضو محترم پروژه راشته ماهدشت کرج با سلام، نظر به اینکه جنابعالی در اولویت 1 الی 1300 می باشید و طی تماس تلفنی جهت انتخاب قدر السهم خود

...

مجوزها و نقشه ها

تفاهم نامه ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن بین شرکت سنگرسازان نور و اداره کل راه و شهرسازی استان البرز منعقد گردید.

...

سندها و پروانه ها

پروانه های ساخت شرکت

...

اخبار و گزارش ها

انتقال سند و واگذاری مالکیت اعضا پروژه ماهدشت

...

نظر به اینکه کارهای مثبتی در روند پیگیری پروژه راشته ماهدشت انجام شده است بر خود فرض دانستیم که اطلاعاتی خلاصه را به سمع و نظر برادران و خواهران محترم سرمایه گذار در...

تماس با ما